Ta strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, w jaki sposób z nich korzystamy oraz jak je wyłączyć, kliknij [polityka cookies]. Aby ta informacja nie pojawiała się więcej kliknij [zgadzam się].
KATEGORIE
 
PRODUCENT
 
PROMOCJE

------------------------
Pokaż wszystkie

 
NOWOŚCI

------------------------
Pokaż wszystkie

 
POLECAMY
 

Regulamin sklepu internetowego AutomaEKO

 

1. Postanowienia ogólne

a) Właścicielem sklepu internetowego jest firma:

Automaeko Bartosz Iwicki

z siedzibą:

ul. Morska 364

81-006 Gdynia

Zwany dalej Sprzedającym.

Sklep internetowy AutomaEko prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Sklep dostępny jest pod adresem internetowym www.automaeko.sklepna5.pl oraz jest czynny przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

b) Sklep internetowy prowadzi sprzedaż internetową towarów prezentowanych na stronie internetowej www.automaeko.sklepna5.pl. Zamówienia składane w sklepie internetowym realizowane są przez Sprzedającego.

c) Zawartość przedstawiana na stronie internetowej sklepu internetowego pełni rolę jedynie informacji handlowej, nie stanowi tym samym oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta, użytkownika sklepu internetowego AutomaEko, nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

d) Prezentowane na stronie internetowej sklepu opisy, zdjęcia i dane techniczne dostępnych towarów są aktualne i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym. Sprzedający nie odpowiada jednak za błędne wskazanie parametrów i właściwości towarów lub nagłą ich zmianę przez producenta. Zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistych oryginałów.

e) Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany cen i cech produktów. W przypadku zmiany ceny towaru po złożeniu zamówienia przez Klienta, jest on informowany o tym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej niezwłocznie po odebraniu zamówienia przez obsługę sklepu. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo rezygnacji ze złożonego zamówienia, o czym powinien niezwłocznie poinformować przedstawiciela handlowego.

f) Ceny prezentowanych w informacji handlowej towarów nie zawierają kosztów dostawy towarów do Klienta. O kosztach dostawy Klient jest informowany w potwierdzeniu zamówienia wysyłanym przez przedstawiciela handlowego. Koszty dostawy są doliczane do wystawionej na rzecz Klienta faktury VAT, zgodnie z postanowieniami Regulaminu dotyczącymi realizacji zamówienia.

g) Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa wskutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.

h) Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT.

i) Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym AutomaEko są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

j) Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 

2. Realizacja zamówienia

a) Aby dokonać zamówienia wymagana jest rejestracja Klienta w sklepie internetowym AutomaEko w zakładce "Załóż konto" na stronie głównej sklepu internetowego AutomaEko.

b) Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta, poprzez potwierdzenie jego warunków przez Sprzedającego lub przedstawiciela handlowego sklepu internetowego.

c) Sklep internetowy akceptuje następujące formy płatności:

Płatność za pobraniem:

Płatność następuje w chwili otrzymania towaru poprzez przekazanie należnej kwoty kurierowi dostarczającemu przesyłkę.

Na całkowity koszt zamówienia składa się kwota zamówionych w sklepie internetowym towarów oraz koszt dostawy.

Wysyłka towaru, pod warunkiem jego dostępności na magazynie następuje niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia oraz jego potwierdzenia przez Sprzedającego lub przedstawiciela handlowego sklepu internetowego.

Przedpłata:

Zapłata następuje na podstawie faktury pro-forma w wysokości i na numer rachunku bankowego na niej umieszczonego. Doręczenie faktury pro–forma następuje na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres e–mail.

Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na naszym rachunku bankowym.

W przypadku braku wpłaty za doręczoną fakturę pro–forma w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania złożone zamówienie przestaje wiązać Sprzedającego, a umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

Na całkowity koszt zamówienia składa się kwota zamówionych w sklepie internetowym towarów oraz koszt dostawy.

Inne:

Istnieje możliwość uzyskania indywidualnych form płatność (np. kredyt kupiecki) na podstawie zrealizowania większej ilości zamówień w sklepie internetowym AutomaEko.

d) Warunkiem realizacji zamówienia jest jego prawidłowe złożenie, a następnie jego weryfikacja wraz z danymi Klienta przez przedstawiciela handlowego sklepu internetowego oraz dokonanie płatności zgodnie z wyborem jednej z form płatności wskazanej powyżej.

e) Czas realizacji zamówienia wynika z dostępności towaru na magazynie Sprzedającego oraz czasu doręczenia przesyłki. Należy pamiętać, iż:

termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.

f) Sprzedający posiada magazyn, na którym utrzymuje większość standardowego asortymentu oferowanego w sklepie internetowym. W związku z tym wysyłka towaru może nastąpić nawet w dniu złożenia zamówienia (pod warunkiem złożenia zamówienia w dniu roboczym) przy wyborze formy płatności za pobraniem lub dokonania przez Klienta zapłaty na podstawie wystawionej faktury pro–forma i zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

g) W przypadku zamówienia towaru, którego dostępność na magazynie jest ograniczona, czas realizacji dostawy wynika z czasu jaki potrzebny jest kontrahentom Sprzedającego na dostarczenie towaru do magazynu Sprzedającego. W takim przypadku nasi przedstawiciele handlowi niezwłocznie kontaktują się z Klientem w celu poinformowania o dłuższym terminie realizacji zamówienia i ustalenia terminu dostawy. W przypadku niezaakceptowania dłuższego terminu dostawy zamówionego towaru Klientowi przysługuje prawo rezygnacji ze złożonego zamówienia, o czym powinien niezwłocznie poinformować Sprzedającego lub przedstawiciela handlowego sklepu internetowego.

h) Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na towary niedostępne w ofercie sklepu internetowego AutomaEko. Możliwość złożenia i termin realizacji zamówień specjalnych na towary nie będące w stałej ofercie sklepu uzgadnia się indywidualnie ze Sprzedającym lub przedstawicielem handlowym sklepu internetowego, który informuje o możliwości i terminie realizacji zamówienia specjalnego bądź o jego anulowaniu w przypadku, gdy towar został już wycofany ze sprzedaży.

i) Towar wysyłany jest kurierem DHL lub Pocztą Polską, w zależności od wybranej formy dostawy. Przesyłki są ubezpieczone.

j) Koszty związane z wysyłką towaru są doliczane do faktury i wynoszą odpowiednio do wybranej formy dostawy.

k) Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

l) W uzasadnionych przypadkach sklep internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

 

3. Gwarancja, rękojmia i zwrot towaru

a) Na urządzenia sprzedawane przez Sprzedającego, udziela Nabywcy, tj. Klientowi który dokonał zakupu towaru w sklepie internetowym AutomaEko, gwarancji jakości na zasadach wymienionych w poniższych punktach.

b) W przypadku wystąpienia wad fizycznych urządzenia, Sprzedający zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym do nieodpłatnej naprawy wadliwie działającego urządzenia lub jego podzespołu. Sprzedający może zdecydować, że zamiast naprawy wadliwie działającego urządzenia dokona jego wymiany na urządzenie wolne od wad; dokonanie wymiany nastąpi również na warunkach podanych niżej. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu.

c) Okres gwarancji określany jest indywidualnie dla różnych podzespołów i liczony od dnia doręczenia urządzenia.

d) Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego lub przedstawiciela handlowego sklepu internetowego AutomaEko o wadliwości działającego urządzenia. Zgłoszenie winno zostać dokonane w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 – 16. Zasady zgłoszenia określają niniejsze warunki gwarancji.

e) Sprzedający zobowiązuje się do naprawy bądź wymiany wadliwego urządzenia w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia tego urządzenia do Sprzedającego. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedającego termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Nabywca zostanie o tym poinformowany.

f) Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne tkwiące w urządzeniu.

g) Gwarancją nie są objęte wszelkie wady fizyczne powstałe wskutek:

• niewłaściwego zamontowania, zainstalowania bądź eksploatacji urządzenia, przez co należy rozumieć w szczególności dokonanie tych czynności sprzecznie z instrukcją obsługi urządzenia,

• oddziaływania jakiejkolwiek siły czy czynnika zewnętrznego, w tym także promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, czynników chemicznych czy mechanicznych, zalania urządzenia oraz działania sił przyrody,

• używania urządzenia łącznie z innym sprzętem nie przeznaczonym do używania z urządzeniem lub też sprzętem innym niż zalecane w dokumentach technicznych Producenta urządzenia,

• wadliwego transportu, składowania, przechowywania, czyszczenia albo konserwacji urządzenia,

• zwarcia w instalacji elektrycznej znajdującej się poza urządzeniem,

• eksploatacji urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach np. dużego zapylenia, substancji chemicznie agresywnych, wysokich temperatur itp.

h) Nabywca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia wadliwości urządzenia poprzez wysłanie takiego pisma pocztą elektroniczną na adres handlowy@automaeko.pl lub listem ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres siedziby firmy Sprzedającego. Zgłoszenie gwarancji uznaje się za dokonane z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania zgłoszenia.

i) Sprzedający podejmie decyzję, czy urządzenie winno zostać dostarczone do jego działu serwisowego, czy też pracownik tego działu dokona naprawy, bądź wymiany urządzenia w siedzibie Nabywcy.

j) W przypadku, gdy urządzenie ma zostać dostarczone do siedziby Sprzedającego, winno to nastąpić w opakowaniu fabrycznym lub zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogiczne do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia urządzenia w czasie transportu i składowania ponosi Nabywca.

k) Sposób doręczenia urządzenia do Sprzedającego Nabywca winien uprzednio uzgodnić ze Sprzedającym.

l) Po naprawie urządzenia w siedzibie Sprzedającego może być ono odebrane osobiście przez Nabywcę z siedziby Sprzedającego, bądź przesłane przez Sprzedającego na wskazany przez Nabywcę adres w Polsce.

m) W przypadku, gdy Sprzedający wyśle do Nabywcy pracownika, który dokona oględzin urządzenia, Nabywca ma obowiązek udostępnić pracownikowi Sprzedającego zarówno samo urządzenie, jak i wszelkie dokumenty związane z jego sprzedażą.

n) Na wniosek Sprzedającego Nabywca winien udostępnić całość dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z zastosowaniem bądź instalacją urządzenia.

o) Urządzenie ze stwierdzoną przez Nabywcę wadą może zostać poddane przez Sprzedającego testom, mającym na celu stwierdzenie lub lokalizację wady. Jeżeli przeprowadzone testy nie potwierdzą istnienia stwierdzonej przez Nabywcę wady jak również nie wskażą na istnienie innej, nie stwierdzonej przez Nabywcę wady objętej gwarancją Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy wynikającymi stąd kosztami.

p) Decyzję o wymianie urządzenia lub jego podzespołu podejmuje wyłącznie Sprzedający.

r) Nabywca traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji jakości w razie:

• dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki urządzenia we własnym zakresie samodzielnie bądź przez osobę trzecią albo powierzenia wykonania naprawy innej osobie, niż upoważnionemu pracownikowi działu serwisowego Sprzedającego;

• stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający ich identyfikację,

• stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących urządzenie, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację,

• naruszenia obowiązków wynikających dla Nabywcy z niniejszej gwarancji,

• upływu okresu gwarancji,

• korzystania z urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem

s) Jeżeli Nabywca utracił uprawniania wynikające z gwarancji jakości Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy kosztami przeprowadzonych testów oraz naprawy urządzenia lub wymiany urządzenia.

t) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności:

• za skutki działania wadliwego urządzenia,

• za szkody i utracone korzyści Nabywcy wynikające z konieczności naprawy urządzenia,

• za szkody Nabywcy wynikające z opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej urządzenia.

u) Jakiekolwiek skreślenia lub zmiany dokonane na niniejszych warunkach gwarancyjnych przez podmiot inny niż Sprzedający są nieważne.

w) W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości.

y) W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Konsument (osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących umów zawieranych na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam towar oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania. W przypadku woli skorzystania przez Konsumenta z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć dowód zakupu (faktura VAT) i odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer rachunku bankowego, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu i dokonuje zwrotu pieniędzy (wartości produktu) na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.


4. Polityka Prywatności

a) Rejestrując się w sklepie internetowym i składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

b) Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu internetowego są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

5. Postanowienia końcowe

a) Jeżeli z powodu siły wyższej nie będzie możliwa realizacja zamówienia przez sklep internetowy, jest on uprawniony do odroczenia terminu dostawy do czasu ustania działania siły wyższej i jej skutków, a jeśli nie można określić zakończenia powstałych przeszkód, wówczas sklep internetowy jest uprawniony do częściowego lub całkowitego odstąpienia do umowy bez wynikających z tego tytułu dalszych zobowiązań względem Klienta. Odroczenie terminu dostawy oraz częściowe lub całkowite odstąpienie przez sklep internetowy od realizacji zamówienia nie stwarza podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Klienta, w tym odszkodowania.

b) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

c) Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

d) Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep internetowy z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.automaeko.sklepna5.pl w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

 

MOJE KONTO
  Logowanie
  Załóż konto
  Przypomnij hasło
 
TOP LISTA
  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.
  5. 5.
 
Dane kontaktowe

tel. 510 301 814

tel. 884 999 456

handlowy@automaeko.pl

biuro@automaeko.pl

ul. Morska 364

81-006 Gdynia


Zobacz AutomaEKO - odnawialne zrodla energii na Oferteo.pl

 
SUBSKRYPCJA

 

 
Oprogramowanie sklepu: Sklepna5.pl